Wie precies zijn vinger op het geheim van Japan kan leggen, mag het zeggen. Maar dat dat geheim bestaat, daar kan niemand aan twijfelen.

Het is een mix van toewijding en trots, een combinatie van elegantie en vakmanschap. Wie die Japan-factor ‒ sommigen noemen het mystiek ‒ in zijn huiskamer wil hebben, moet zich zeker op Harmonix oriënteren. Harmonix levert audio tuning-producten die de verstoringen in de geluidsoverdracht minimaliseren. Producten die al heel wat awards wonnen.

Less is more dus. Meer rust, meer harmonie, meer muziek.

Harmonix Spike Base